Home

Arbetsrätt universitet

3. beskriva arbetsrättens uppbyggnad och arbetsrättsliga rättsgrundsatsers betydelse för rättstolkning och rättstillämpning, och 4. redogöra för regler och principer inom individuell arbetsrätt, anställningsskydd och anställningsavtalets ingående och upphörande Välkommen till Folkuniversitetets kurser i arbetsrätt. Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar Lunds universitet erbjuder kompetensutveckling till anställda inom företag, myndigheter och organisationer i form av uppdragsutbildning, som din arbetsgivare bekostar. Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare En utbildning i arbetsrätt är till för chefer och medarbetare på personalavdelningar som söker kunskaper i ämnet eller har arbetsrättsliga funderingar. Oavsett tidigare erfarenheter i arbetsrätt kan det vara bra att förnya sina kunskaper, då det även sker nya lagstiftningar på det arbetsrättsliga området Arbetsrätt, Högskola / Universitet. Här hittar du utbildningar inom Arbetsrätt, Högskola / Universitet. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig. Vill du veta mer om någon av dem? Toppen! Gör en intresseanmälan - så kontaktar utbildaren dig

Örebro universitets uppdragsutbildning i arbetsrätt beskriver juridiken som samhällsvetenskap och problemlösningsinstrument, presenterar svensk arbetsrättsli Arbetsrätt, 15 hp - Örebro universitet Arbetsrätt 1, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. 24 mars 2021 för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat. Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans Här hittar du utbildningar inom Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig

Antagning.se är webbplatsen där du kan anmäla dig till kurser och program vid Sveriges universitet och högskolor. Här kan du också läsa allt du behöver veta om anmälan och antagning till högskolestudier Kursen behandlar den grundläggande arbetsrätten. Kursen ingår i programmet Personal och arbetsliv men kan också läsas som fristående kurs. Du får först lära dig vad arbetsrättsliga avtal innebär. Därefter får du kunskap om vad förhandlingar och anställningsskydd betyder inom arbetsrätten Allmän rättskunskap och arbetsrätt. (hp, HT20/21, vecka -, 100%. hp, VT20/21, vecka -, 100%.). Kursen inleds med en introduktion där ämnesområdet handelsrätt blir presenterat och definierat och där ämnesområdet beskrivs i ett rättsteoretiskt sammanhang. Under kursens senare del kommer du att studera arbetsrätt, det vill säga rättsliga regler och principer som är av betydelse. Vi erbjuder ett flertal fristående kurser på grund- och avancerad nivå under vår- och höstterminerna. Under sommaren erbjuder vi även kursen Juridisk översiktskurs som ger en god inblick i juridisk systematik och de svenska rättsreglerna inom ett flertal områden University of California Submenu for University of California. UC Study Center i Lund Stipendier för utlandsstudier Submenu for Stipendier för utlandsstudier. Arbetsrätt I är 25 000 SEK. Information för... Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare Media Nuvarande studenter Campus Helsingbor

Arbetsrätt - Utbildning - Malmö universitet

 1. Kursen behandlar rättssystemets uppbyggnad och arbetsrättens utveckling med tonvikt på personal- och arbetslivsfrågor, tjänsteavtal, kollektiv arbetsrätt samt viktigare lagar, prejudikat och avtal på arbetsmarknadsområdet
 2. Forskningen är både inriktad mot den internationella arbetsrättens och den nationella arbetsrättens utveckling. EU-rättens utveckling och dess samspel med svensk och nordisk arbetsrätt och arbetsmarknad är ett starkt fokusområde. Uppsala universitet använder kakor.
 3. - Den kollektiva arbetsrätten. Här behandlas kollektivavtalets betydelse och arbetsgivarens förhandlingsskyldighet gentemot de fackliga organisationerna. - Den offentliga arbetsrätten och EU-arbetsrätten. Den omfattande särregleringen för den offentliga sektorn samt EU-rättens förändring av svensk arbetsrätt behandlas i detta avsnitt

Arbetsrätt Den arbetsrättsliga fördjupningen är tänkt att ge en gedigen rättslig grund för den som vill arbeta med arbetsrätt inom såväl privat som offentlig sektor. Inom denna inriktningen får du träning i att nå förhandlingslösningar och i att träffa kollektivavtal På magisterprogrammet i arbetsrätt fördjupar du dig inom individuell och kollektiv arbetsrätt, arbetsmiljö, rehabilitering och diskriminering. Du studerar förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor. Umeå universitet. 901 87 Ume. Personalvetarprogrammet är en bred utbildning för dig som är intresserad av personalpolitik, arbetsrätt, personalekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete eller något annat område inom HR. Under utbildningen läser du flera olika ämnen som sociologi, psykologi, pedagogik, juridik och företagsekonomi och när du är färdig har du en kandidatexamen Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Fri forskning i internationell miljö Faktatillit Öppna föreläsningar Forskning pågår Coronaforskning Skola och utbildning Klimat och miljö Bloggar och poddar Forskardagarna Börja.

Om oss på HR Kollega

Kurser i arbetsrätt - Folkuniversitete

Statlig arbetsrätt för universitet och högskolor. 26 maj 2021. Kategori Öppen utbildning Datum 2021-05-26 - 2021-05-27 Tid 9.00-15.30 båda dagarna Plats Digital utbildning, via Zoom Målgrupp HR & jurister inom universitet och högskolor, se nedan Anmälan. Gör din anmälan här. Praktisk info Se praktisk info. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studente

Stefan Blombergsson | Kriström Advokatbyrå

Hitta utbildningar i arbetsrätt

 1. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud
 2. Även arbetsrätt ur ett EU-rättsligt perspektiv och Arbetsrätt, avancerad nivå, 15 hp - Örebro universitet På www.oru.se använder vi kakor för att förbättra webbplatsen och för att förenkla för dig som besökare
 3. Arbetsrätt utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Kursens huvudsyfte är att förmedla grundläggande kunskaper om det arbetsrättsliga systemet såväl på den privata som den offentliga sektorn samt detta systems funktion sett ur ett samhälleligt perspektiv
 4. Arbetsrätt Det arbetsrättsliga forskningsfältet är idag av ett helt annat slag än det var under 1970-talet. Forskningen rör både den traditionella arbetsrätten men även arbetsmarknadspolitiken
 5. EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet.
 6. Arbetsrätt. 15 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, J0009N Luleå tekniska universitet har tyvärr inte möjlighet att ge förhandsbesked angående om du uppfyller behörighetskraven till det program eller den kurs som du är intresserad av
 7. ering, arbetsmiljö, arbetstid, ledighet och semester. Vidare behandlas EG-rättens påverkan på svensk arbetsrätt. Kursen innehåller dessutom utrednings- och tillämpningsövningar

Lär dig lagarna och hur de ska tillämpas i praktiken! Kursen ger dig kunskaper om gällande arbetsrätt, aktuell lagstiftning och viktiga aspekter vid anställning, uppsägning, medbestämmande och avtal Arbetsmiljöutbildning på universitet/högskola För att arbeta med frågor kring arbetsmiljö och personal krävs ofta en högskoleutbildning. Bland annat Lunds Universitet och högskolan i Gävle erbjuder utbildningar relaterade till ämnet, både på kandidatnivå (180 hp) och magister/masternivå (vidareutbildning för dig med kandidatexamen) Delkurs 1: Grundläggande arbetsrätt, 7,5 hp Efter avslutad kurs skall studenten kunna 1. förstå det svenska rättssystemets uppbyggnad och indelning samt europarättens grunder och hur europarätten påverkar svensk rätt, Malmö universitet. 205 06 Malm. Pluggar du 2HR111 Allmän Rättskunskap Och Arbetsrätt på Uppsala Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse Arbetsrätt 15hp (Lunds Universitet distans) Utbildning och studie

Hitta distansutbildningar i arbetsrätt

Utbildning, Arbetsrätt, Högskola / Universitet

 1. Tholin & Larssons kurs i arbetsrätt är en effektiv tvådagarsutbildning som spänner över de viktigaste områdena inom arbetsrätten
 2. Mom 1 Arbetsrätt 1 (7,5 hp) Under kursens första moment studeras arbetsrätt, där arbetsdomstolen och viktiga rättsfall behandlas.Parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter enligt lagstiftningen betonas
 3. Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Universitet har 24 000 studenter och ligger mitt i Malmö

Arbetsrätt, 15 hp - Örebro universitet

Arbetsrätt 1 - Umeå universitet

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet Foto: Ida Sörensen På Linköpings universitet finns det möjlighet att läsa kurser även på sommaren. Sommarkurserna ges någon gång mellan juni och augusti och varierar i antal veckor. Alla sommarkurser ger högskolepoäng och du har rätt att söka studiemedel biträdande universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare \ncaroline.johansson@jur.uu.se\n018-471 7667 \n \ Jag har gästföreläst vid andra universitet i Sverige och utomlands, och exempelvis hållit en kurs i internationell och komparativ arbetsrätt på Sydney Law School. Jag handleder också examensarbeten i arbetsrätt. Jag är för närvarande handledare till Martin Albinsson, doktorand i arbetsrätt Vi använder cookies på Lnu.se. Genom att fortsätta vara här accepterar du att cookies används. OK Läs mer om cookies Läs mer om cookie

Masterprogrammet är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen samt Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet i samarbete med Juridiska institutionen.. År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser. Annika Blekemo har arbetat vid Stockholms universitet sedan 1993 med forskning och undervisning i arbetsrätt. Hon ägnar även sin tid åt att föreläsa och hålla workshops i arbetsrättsliga ämnen på företag, kommuner och andra universitet och högskolor, både beträffande övergång av verksamhet samt individuell och kollektiv arbetsrätt, diskriminering samt förhandlingsteknik Arbetsrätt 15 högskolepoäng är en kurs för dig som vill ha kunskaper för att kunna hantera kvalificerade, arbetsrättsliga, arbetsuppgifter.Här kan du uppdatera, fördjupa och validera dina kunskaper på högskolenivå parallellt med din ordinarie heltidstjänst och examinera dig för 15 högskolepoäng via Örebro universitet

Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distan

 1. Arbetsrätt. Ansvarig kontaktperson. Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: 046-222 10 00 (växel) aclu@jur.lu.se . Vi använder cookies Så behandlar vi personuppgifter. Den här webbplatsen använder kakor för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att.
 2. Folkuniversitetet kan hjälpa dig att satsa på en karriär där människan står i fokus. Vi har kurserna för dig som redan arbetar med någon form av personalfrågor men vill vidareutbilda sig
 3. Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och effektiva metoder för dagens HR-arbete. I Företagsuniversitetets utbud av kurser och utbildningar inom HR hittar du allt från praktiska grundkurser och metodkurser till avancerade strategiska diplomutbildningar

Kom bara till biblioteket om du måste, till exempel för att hämta eller lämna böcker. Dina lån lånas om automatiskt, du får en påminnelse när det är dags att lämna tillbaka Internationell privat- och procesrätt. IT-rätt. Kapitalmarknadsrät Universitetet måste därför också arbeta för att locka tillbaka yrkesverksamma jurister till universitetet för en forskarkarriär. Men hon är inte orolig. I Lund är tillväxten av nya forskare inom arbetsrätt god, trots utmaningarna Arbetsrätt, 7,5 hp (747G48) Labour Law. Ämne: Juridik/Affärsrätt Kurskod: 747G48 Nivå: Grundkurs Innehåll. Kursen behandlar de centrala arbetsrättsliga rättsreglerna samt deras samverkan med kollektivavtal och personliga anställningsavtal

Antagning.se - Sök utbildning på alla Sveriges universitet ..

 1. arium kommer att ge perspektiv på några centrala teman i den debatt som nu försiggår. En av föreläsarna kommer att ta upp Europadomstolens s.k. Lavaldom - som kom efter det att fackförbundet Byggnads satt det lettiska företaget Laval un partneri i blockad i Vaxholm - och dess konsekvenser för den svenska.
 2. ska antalet anställda. Det kan vara följden av en omorganisation, rationalisering eller förändrad inriktning av verksamheten
 3. arbetsrättens juridik. Därefter följer en avtalsrättslig del. Arbetsavtalet är ett avtal och finner man ingen specialreglering så tillämpas avtalslagens regler. Den allmänna avtalsrätten utgör också grunden för kollektivavtalens funktion. Juridisk metod och avtalsrätt omfattar cirka 3 poäng. Övriga 12 poäng utgörs av arbetsrätt
 4. Litteraturlista för RV009G | Arbetsrätt för personalvetare (22,5 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden RV009G vid Örebro universitet
 5. Info. Jag är en seriös HR-manager sedan många år, varav merparten i chefsposition. Jag är van och trygg i rollen som arbetsgivare och har både bredd och djup inom hela HR-fältet med uttalad styrka inom arbetsrätt, förhandling, rekrytering, bemanning, organisationsutveckling, chefscoachning, rehabilitering och arbetsmiljö
 6. Arbetsmiljörätt 15 högskolepoäng via Örebro universitet. Den här kursen behandlar bl.a. definitionen arbetsmiljörätt, arbetsmiljöregleringen inklusive arbetstidsregleringen ur ett samhälls-, arbetsgivare- och arbetstagarperspektiv.. Vi går igenom ansvarsfördelningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter (delegering) samt juridiken och dess.
”Jag var för dyr för Södertörns högskola” | Lag & AvtalMattias Nilsson – BG Play

Pluggar du 2JU026 Arbetsrätt 1 på Umeå Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kurse LibGuides: T7-8 - Juristprogrammet: Arbetsrätt - individuell och kollektiv: Hom Arbetsrätt 7,5 hp. Under momentet får du en bred orientering av svensk arbetsrätt. Du får kunskaper om principer och rättspraxis inom arbetsrätten. Fokus ligger på förhållandet mellan parterna i anställningsavtal och kollektivavtal UKÄ har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Det innebär att vi granskar att de följer lagar och regler. Du kan anmäla till oss om du tycker att ett lärosäte har brutit mot någon lag eller regel • arbetsrätt (5,5 hp) och • familjerätt (5 hp). ett skriftligt intyg från Studentavdelningens sektion Service för studenter med funktionsnedsättning vid Stockholms universitet skall studenten styrka att han eller hon har en funktionsnedsättning

Högskolan i Gävle är en modern högskola med stark miljöprofil. Här kan du bland annat utbilda dig till lärare, sjuksköterska, socionom, ekonom, ingenjör, fastighetsmäklare, lantmätare och personalvetare Högskolan Kristianstad är en populär högskola med ca 14000 studenter. Utbildning och forskning på ett campus - en liten men samtidigt stor högskola

Arbetsrätt Karlstads universitet

Arbetsrätt är i första hand avsedd för utbildningar på högskolenivå men har ett upplägg som gör att den lämpar sig även för andra utbildningar samt för praktiker. Boken innehåller utförliga referat av och hänvisningar till centrala arbetsrättsliga källor En moderniserad arbetsrätt SOU 2020:30 Remissvar 19 oktober 2020 SULF Särskilda förutsättningar vid universitet och högskolor. Utredningens direktiv pekade på förutsättningarna för små och medelstora företag som ofta saknar kollektivavtal

Strandhäll utesluter inte höjning av pensionsåldern

Allmän rättskunskap och arbetsrätt 2020/2021 - Uppsala

Läs mer: Nej från LO till las-uppgörelse - Jag blir konfunderad för rättsligt sett finns inte en diskrepans mellan saklig grund och sakliga skäl i dag, säger Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet. - Det kan vara en strategi att använda ett nytt begrepp för att betona att ribban för att säga upp anställda sänkts något 16 november Det sjunde symposiet mellan Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) och Uppsala universitet Uppsala universitet har haft samarbete med Tokyo Tech och årliga symposier sedan 2014 med målet att hitta gemensamma intressen inom forskning och utbildning Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och Birgitta Nyström är professor i civilrätt vid Lunds universitet. Hennes främsta intresseområde är arbetsrätt i ett europeiskt perspektiv. Hon har innehaft Fortes specialprofessur i arbetsrätt och är ledamot av Europarådets sociala kommitté. Hennes arbetsrättsliga forskning har ofta en förmögenhetsrättsligt inriktning Affärsjuridiska kandidatprogrammet: Linköpings universitet. Rättsvetenskapliga program: Luleå tekniska universitet och Örebro universitet. Förvaltningsjuridiska programmet: Mittuniversitetet i Östersund; Många högskolor erbjuder också fristående kurser i juridiska ämnen som exempelvis arbetsrätt, rättsvetenskap och handelsrätt

Arbetsrätt 30 hp. Terminskurs 2. Intresseområden. Civilrätt, särskilt arbetsrätt. Publikationer. Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter. Uppsala universitet använder kakor (cookies). NÄTKURS Arbetsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) Tidpunkt: Kursen pågår v. 3-8, 2021 (inga närstudier förutom tentamen). Kursen öppnas 18.1.2020. Lärare: PL Kurt Långkvist Anmälan 23.11.2020-8.1.2021 Till anmälan. NÄTKURS Bolagsrätt, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i. Utbildningen (Arbetsrätt för chefer 1 och 2) ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrättens struktur och generella utformning, insikt i de speciella förhållanden som präglar anställningar på det statliga området samt en genomgång av relevanta delar av det särskilda regelverk som konstruerats för anställningsförhållanden inom högskoleområdet

•EU övergripande -EG del i EU •EG-rätten tillhörde pelare 1 (överstatligt) EG-domstolen dömde i tvister rörande EG-rätt •Varje pelare -juridisk person -ingå avtal •Exempel på områden: arbetsrätt och jordbrukspolitik m.fl. •Genom Lissabonfördragets ikraftträdande 1 december 2009: • Pelarstrukturen upphör att gälla • Sammanslagning av Europeiska gemenskapen och. Arbetsrätt för chefer 2 Utbildningen ger en översiktlig bild av den svenska arbetsrättens struktur och generella utformning, insikt i de speciella förhållanden som präglar anställningar på det statliga området samt en genomgång av relevanta delar av det särskilda regelverk som konstruerats för anställningsförhållanden inom högskoleområdet

Fristående kurser - Juridiska institutione

Denna sjunde upplaga av <i>Arbetsrätten: en översikt</i> ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt. Sören Öman » CV » Föredrag. Sören Öman, tidigare före­ståndare för Stockholm Centre for Commercial Law, och Kerstin Ahlberg, före­ståndare för Institutet för social civilrätt, har en gemen­sam arbets­rättslig seminarie­serie vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Samman­lagt 26 seminarier med totalt 1 595 del­tagare har genom­förts sedan serien började 2013 Nyheter från Uppsala universitet 2020-11-09 Covid-19-rapport den 5 november. Nyheter från Uppsala universitet 2020-11-06 Sök efter kurser och program. Visa även kurser innan denna termin. Studentportalen - allt om dina studier. Anmäl dig till tentan. Office365. Stöd och. Carin Ulander-Wänman, docent i arbetsrätt vid Umeå universitet, tror att det kan få stor betydelse på arbetsmarknaden Arbetsrätt, Distans. Sök. Visa alla filter. Välj kategori Välj utbildningstyp . Visa alla filter. Alla kategorier Alla utbildningstyper. Visa alla filter Arbetsrätt, Distans; Sökresultat Visar 1-20 av 84 träffar Sortera. Diplomerad HR-koordinator. Sensus. Som.

Handelsrätt: Arbetsrätt I Lunds universitet

Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som behöver grund­läggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt medbestämmande och arbetsmiljö Utbildning. Personalvetare är ett yrke inom området samhällsvetenskap.Det är en akademisk yrke, dvs man måste läsa på högskola/universitet.. För att bli en personalvetare kan man läsa PA-programmet, HR-programmet eller Personalvetarprogrammet.. Innehåll i utbildningar kan variera från ett lärosäte till ett annat Erik Sjödin Universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet Stockholm, Sverige 251 kontakte Se programmet för nyhetsdagen i arbetsrätt 2020 hos Norstedts Juridik. Här får du uppdateras om de senaste trenderna och lagförändringarna samt fördjupa dig i utvalda ämnen. Välkommen Litteraturlista för 2HR121 | Arbetsrätt II (15,0 hp) Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 2HR121 vid Uppsala universitet

Video: Arbetsrätt, grundkurs, 7

Arbetsrätt - Juridiska fakulteten - Uppsala universitet

Arbetsrätt 15 hp 2020 Plats: Internetbaserad fristående kurs Arrangör: Lund University Commissioned Education : Platser kvar: 11 Sista anmälning: 2020-12-31 Avgift: 19000 SEK (exkl. moms) Start: 2020-01-01 : Slut: 2020-12-3 Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Göteborgs universitet, anser också att Stefan Löfven har fastnat i rävsaxen. - Lägger han fram utredningens lagförslag blir det misstroendevotum och lägger han inte fram det så måste Centerpartiet och Liberalerna bryta samarbetet om de ska ha någon heder kvar

Riktigt så uppenbara fel gör säkert inte du. Men när det kommer till arbetsrätt är det viktigt att ha tungan rätt i mun, så att du gör rätt och slipper onödiga missar. Här bjuder vi på några konkreta tips om vad du ska tänka på. 11 tips för att undvika vanliga misstag inom arbetsrätt. 1 Verksamhetsutveckling, arbetsrätt och ekonomi i socialt arbete, 15.0 hp; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala.Det grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet, [3] av ärkebiskop Jakob Ulfsson. [4] Uppsala universitet har alltsedan stormaktstiden utvecklats till ett av Europas främsta lärosäten [5] och rankas regelbundet som ett av Sveriges främsta, samt bland världens 100 främsta inom samtliga discipliner. [6

”Det är bättre med lite för höga löneökningar det närmaste

Arbetsrätt Institutionen för handelsrätt

Kompetens Insolvensrätt, arbetsrätt, allmän affärsjuridik Utbildning Juristexamen, Lunds universitet, 2007. Rättssociologi, 60 p., Lunds universitet, 2005-2006. Nyckelord: arbetsmiljö arbetsrätt rehabilitering medling samtal individ Finns även på. Medarbetarportalen vid Uppsala universitet (kräver inloggning) Mina kurser. Publikationer. Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter

Tomas Lesniewski

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Köp billiga böcker om Arbetsrätt + 2020 i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O

Ignacio Vita

Örebro universitet. Kurs: BMLV, Patientnära analyser och kliniskt fysiologiska undersökningar. Inlagt: 2019-11-1 Jennifer har avlagt juristexamen vid Uppsala universitet och hon har även studerat juridik vid University of Sussex i England. Innan hon började vid Livsmedelsföretagen hösten 2019 fullgjorde hon sin notarietjänstgöring vid Ångermanlands tingsrätt i Härnösand. Behöver du råd inom arbetsrätt och arbetsmiljö Advokat Dan Bullarbo är specialiserad på arbetsrätt och processrätt. Dan Bullarbo har mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med kvalificerade frågor inom arbetsrätt och processrätt Ett ögonblick ska vi se... {{ queryResults.total_entries }} sökträffar Inga kurser eller program matchar din sökning, prova igen! Vi ber om ursäkt, något med sökningen gick fel. Prova igen Lunds universitet HARH16 6 1. Inledning Vem riskerar att sägas upp när en arbetsplats belastas med arbetsbrist? Ett av arbetsrättens mest betydelsefulla ämnen kommer ständigt att vara anställningens upphörande. För utan en anställning finns det inget behov av regelverk kring semester, föräldraledighet eller facklig förtroendeman Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, Om författarna Anderz Andersson och Örjan Edström är lärare och forskare vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet

 • Desenio rabattkod blogg 2018.
 • Caravan of courage stream.
 • Mountainbike verein heidelberg.
 • Terapeut uttal.
 • Viasat explore program.
 • Semedo villarreal.
 • Knuddels app windows 8.
 • Korta stearinljus.
 • New york jets arena.
 • Gta san andreas fundorte.
 • Weduwe weduwnaar.
 • Mercedes v klass 2018.
 • James woods filme.
 • Vegan smoothie recept.
 • Lindenbrunnen schweinfurt.
 • Midsommarstång snippa.
 • Alla gator i sverige.
 • Jack black songs tenacious d.
 • Anacka.
 • Hypnos södermalm.
 • Bredbandsportalen.
 • Stress statistik sverige.
 • Icd1.
 • Motorcycle helmets.
 • Brudklänningar.
 • Karen marley.
 • Musikapostel neue cd.
 • Monatskarte sachsen anhalt.
 • Bärgningsvinsch.
 • Cosmopolitan sallad frö.
 • 90 tals fest blogg.
 • Nederländska antillerna eu.
 • Moa gammel gift.
 • Ronson tändare reparation.
 • Tumba gymnasium lärare.
 • Alexander kronlund instagram.
 • Korsomkopplare symbol.
 • Borås invånare 2018.
 • Clipart schwarz weiß kostenlos.
 • Norska kungar.
 • Tumba gymnasium lärare.