Home

Pentagon vinkelsumma

Vinkelsumman i en månghörning kan beräknas med (n - 2)·180° där n är antalet hörn i månghörningen. Här visar vi hur det fungerar. Vinkelsumma i en månghörning - Geometri (Högstadiet, Matte 1) - Eddle Vinkelsumma av pentagon. Hej! Jag undrar om jag besvarat frågan neda korrekt. Mitt svar är att vinkelsumman blir 540 på grund av att en n-hörning kan tesselleras med n-2 trianglar vilket gör att man tar bort två hörn (från de 5 ursprungliga hörnen) och multiplicerar med 180 Vinkelsumman i en pentagon är 180 * (5 - 2) = 540 grader vilket ger att varje vinkel inuti pentagonen är 108 grader. Om man kikar lite så ser man att varje ben i den likbenta triangeln tangerar pentagonen vilket ger att vinkeln nere vid benen blir 180 - 108 = 72 grader. 180 - 2 * 72 = 36 grader blir alltså toppvinkeln Antal sidor Namn Vinkelsumma Vinkel; 3: Trigon: 180° 60° 4: Tetragon: 360° 90° 5: Pentagon: 540° 108° 6: Hexagon: 720° 120° 7: Heptagon: 900° 128.5714° 8. Vinkelsumma är summan av samtliga vinklar i en geometrisk figur ().. I Euklidisk geometri kan man visa att triangelns vinkelsumma är 180°. Man kan även visa att vinkelsumman för en n-hörning är (−) ∗ °, detta följer av att en n-hörning kan tesselleras med n-2 trianglar. I hyperbolisk geometri är vinkelsumman i en triangel mindre än två räta vinklar

Vinkelsumma i en månghörning - Geometri (Högstadiet, Matte

Vinkelsumman i femhörningen är: 180º + 180º + 180º = 3 • 180º = 540 º . Vinkelsumman. Det stämmer, eftersom vinkelsumman i en hexagon är 720 grader (källa: wikipedia). Om vi tittar på en oktagon, ser vi att den kan delas in i sex trianglar. 6*180=1080 grader. Det stämmer också, (källa: wikipedia). Vinkelsumman i en månghörning är helt enkelt likamed antalet trianglar den kan styckas upp i En heptagon, eller sjuhörning, är en polygon med sju hörn. En liksidig och likvinklig heptagon kallas för en regelbunden heptagon.. Vinkelsumman i en heptagon är 900°. Heptagonen är den enklaste polygonen där den vanliga formen inte är konstruerbar med passare och linjal.Den kan dock konstrueras med användning av Neusis konstruktion Man kan även anpassa yttervinkelbeviset för vinkelsumman hos en polygon till stjärnpolygoner vilket även har fördelen att det generaliserar till stjärnpolygoner oavsett hur många hörn de har. För oss som inte minns yttervinkelbeviset för polygoners vinkelsumma (för polygoner som inte skär sig själva) så utgår det från att man förlänger polygonens sidor ut i rummet längsmed. Regelbundna polygoner. I regelbundna eller reguljära polygoner, är alla sidor lika långa och alla vinklar lika stora. Dit hör Liksidig triangel; Kvadrat; Regelbunden pentagon; Regelbunden hexagon etc.; En regelbunden polygon har Schläfli-symbolen {} där anger antalet hörn (eller sidor).. Area. Arean hos en polygon med n sidor kan beräknas som summan av areorna hos n - 2 trianglar, som.

Vinkelsumma av pentagon (Matematik/Årskurs 8) - Pluggakute

Jag visar hur vi kan komma på en enkel metod för att beräkna vinkelsumman i en mångörning En polygon (månghörning) är en plan figur som begränsas av räta linjer (), kallas även för rätlinjig figur, mångkant, mångsiding.. Sträckorna kallas sidor och deras ändpunkter hörn. En rätlinjig figur benämns efter sidornas och hörnens antal. En triangel har tre sidor, en fyrhörning fyra hörn, och allmänt en n-hörning har n hörn.. trigon = triangel (kallas även för.

Vinkelsumman av de fem spetsarna i ett pentagram

En pentagon är en polygon med 5 sidor. Dess vinkelsumma är alltid 540 grader. Regelbundna polygoner. Värdena i tabellen ovan gäller enbart för regelbundna polygoner. I en regelbunden polygon så är alla vinklar lika stora, och alla sidor lika stora. Detta betyder att en perfekt cirkel kan dras genom samtliga hörn Pentagon o hexagon. Kan du lite om Pentagon o hexagon... Typ om vinkelsumman, hörn, kant, vinkel, diagonalen osv. Jag tror så . Vinkelsumman - Pentagon - 540°-pga det är en 5 hörninga

Geometriskafigurer.se - Månghörninga

 1. Pentagonen har fem sidor och vi kunde skapa tre trianglar. Heptagonen har sju sidor och vi kunde skapa fem trianglar. Detta borde ge oss en formel där är vinkelsumman och är antalet sidor i polygonen
 2. Vinkelsumman i en femhörning En femhörning kan vi dela in i tre trianglar med hjälp av två sträckor. Varje triangel har en vinkelsumma av 180°. Vinkelsumman i en femhörning är därmed: 3 · 180° = 540
 3. En regelbunden hexagon är en polygon som består av sex lika långa sidor, med lika stora vinklar emellan. Den är en av tre ytfyllande regelbundna polygoner.. Arean av en hexagon med sidlängden a ges av = ≈,. Mest känd är hexagonen antagligen för att bikupans vaxkakor är uppbyggda av ett mönster av hexagoner. I Frankrike används termen L'Hexagone för att beskriva fastlands.
 4. Triangelns vinkelsumma (innervinklarna) Övning 4 - Summan av de inre vinkarna för olika polygoner. Om du har en fyrhörning kan du alltid dela in den i två trianglar - visa hur! Vilken vinkelsumma har de inre vinklarna i en fyrhörning? Om du har en femhörning kan du alltid dela in den i tre trianglar - visa hur

Vinkelsumma - Wikipedi

Vinkelsumma: Vinkelsumman i en triangel är 180°. Ett bevis för den satsen kan se ut så här: Två parallella linjer korsas av två andra enligt figur. Vi vill beräkna summan av de tre vinklarna A, B och C i triangeln. Vi börjar vid den övre linjen. Där finns tre vinklar u, B och v som tillsammans blir en rak vinkel Vinkelsumman i en triangel är alltid 180º, alltså är varje vinkel i en liksidig triangel 60º. octagon; hexagon; pentagon. Redigera Eftersom denna vinkelsumma går mot ∞ då n → ∞ kan man kanske säga att vinkelsumman i en cirkel är oändlig Vinkelsumma av pentagon (Matematik/Årskurs 8) - Pluggakuten. Vinkelsumman I En N Hörning. Vinklar (Årskurs 8, Geometri och enheter) - Matteboken. Geometri - Mattebloggen. Oktogon - Wikipedia. Heptagon - Wikipedia. Vinkelsumman i polygoner - GeoGebra. Triangel - Wikipedia Area och omkrets av en hexagon. En regelbunden hexagon är en polyon med sex sidor av samma längd. Angränsande sidor innehåller en 120°-vinkel

Vinkelsumma 5 - MASP

Femhörningens vinkelsumma Bli medlem på Pluggakuten. Vad kul att du vill bli medlem hos oss! Det går på ett kick, läs igenom våra regler och ange dina uppgifter - sen är det bara att tuta och köra Dessa figurer är mycket vanliga geometriska former. Lär dig namnet på dem! Fundera lite över vad som gör varje figur speciell. Fundera över formen på figuren, till exempel höjden, bredden och längden

Vinklar i regelbunda geometriska figurer (Matematik/Matte

Sidor och hörn: tetraeder, rätblock, kub, parallellogram, romb, parallelltrapets, pentagon, hexagon (5D) Begränsningsarea för figurer uppbyggda av kuber (8C) Volym på rätblock (lite svårare) (9A) Volym på rätblock (9A) Volym på rätblock (större) (9B) Volym på rätblock (mindre) (9B) Räkna ut sida på rätblock (9B Nu består pentagonen av tre trianglar 4ADE; 4ABC och 4ACD. Som bekant är vinkelsumman i en triangel 180 . Tre trianglar gör att vinkelsumman i en pentagon är 3180 = 540 . Eftersom pentagonen är regelbunden är alla dess vinklar lika stora 540 =5 = 108 . Alla tidigare nämnda trianglar är likbenta. Det betyder att basvinklarna är lika stora - pentagon, sexhörnig - hexagon, sjuhörning - heptagon och åttahörning - oktagon. 23. hur man kan bestämma vinkelsumma i en månghörning. 24. kunna vad som menas med fyrhörningar, parallelltrapets, parallellogram, romb, rektangel, kvadrat och kunna vilka som består av vilka 7. Vinkelsumma. Vinkelsumman innebär summan av alla vinklar i en figur. Nedan ser du några exempel. Exempel 1: Vinkelsumman i en triangel är alltid 180° ΛA + ΛB + ΛC = 180°Där Λ betyder vinkel. Exempel 2: Med hjälp av en diagonal kan en fyrhörning delas upp i två trianglar. Summan av vinklarna blir därför: 2∙180° = 360

Figur 6. Regelbunden pentagon i en dekagon. Utifrån detta följer att konstruktioner av polygoner, eller -hörningar, kan genomföras till exempel genom att konstruera bisektriser till sidorna i en given -hörning, då erhålls en 2 -hörning. Till exempel vidare från pentagonen, 5-hörningen, går det att erhålla 10,20,40 oc Finding the area of a regular pentagon - Duration: 8:42. Tracey Bruner 98,310 views. Vinkelsumman i en månghörning(polygon) - Duration: 5:17. Tenzing Dorji 2,861 views Den violetta regelbundna pentagonen kan söderdelas i tre trianglar. Varje triangel har vinkelsum-man 180 . Alltså har pentagonen då vinkelsumman 3·180 =540 . Detta betyder i in tur att vinklarna i pentagonen 540 5 =108 . De fem likbenta trianglarna har då basvinklarna 180 −108 =72 . D

Bevis: Vinkelsumman i en triangel är 180 o. GeoGebras hemsida har ett bevis att vinkelsumman är 180 o; testa vinkelsumman i praktiken; Läs mer: Webbmatte om geometriska figurer; Aktivitet Lär mer. Matematikens historia - Tre proble vinkelsumma summan av alla vinklar i ett föremål. sidovinkel de vinklar som står intill varandra. vertikalvinklar två vinklar med samma vinkelspets och vinkelben. Pentagon en femhörning. cirkel en rund ring. Ellips det är en tillplattad cirkel. Radie avståndet från cirkelns mittpunkt till periferi

Heptagon - Wikipedi

I det här kapitlet kommer vi att lära oss om samband som gäller för olika geometriska figurer. Inledningsvis kommer vi i det här avsnittet att titta närmare på hur vi kan bestämma omkrets och area för några vanligt förekommande geometriska figurer: rektanglar, trianglar och cirklar Vinkelsumman i en polygon med n hörn är ⋅ − radianer. Detta kan visas genom att välja en godtycklig punkt inne i polygonen och från denna dra sträckorna till polygonens samtliga hörn. Då bildas n stycken trianglar, alla med vinkelsumman π {\displaystyle \pi } Lektion 23.10.2014. Hur stor är bågvinkeln till en sida i en regelbunden pentagon

Summan av vinkelspetsar (Matematik/Matte 2/Geometri

Polygon - Wikipedi

16 december 2003 23.38.51 Hur kan man med passare och linjal konstruera en pentagon? Gert Berglund. Svar: Se 27 februari 2003 21.36.33.. Kjell Elfströ angelns vinkelsumma 5v. Här ses talet 5, som åter vittnar om denna triangels kopp-ling till femhörningen. Att mätetalen för de vinklar som finns i pentagrammet och pentagonen (dvs 36°, 72° och 108°) alla bara innehåller primtalen 2 och 3 och att 2 + 3 = 5 är kanske mer en slump beroen-de på valet av mätenhet för vinklar. A E F G C D Definitions of Pentagon, synonyms, antonyms, derivatives of Pentagon, analogical dictionary of Pentagon (Swedish fyrhörning kan man dra två diagonaler och i en femhörning fem diagonaler. till en vinkel eller att konstruera den cirkel som omskriver en triangel Rita en godtycklig sträcka Hur förekommer det gyllene snittet i en regelbunden femhörning Beskriv och förklara hur kan man.

Vinkelsumman i en månghörning(polygon) - YouTub

Examine the angles in a triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon or octagon. Can you find a relationship between the number of sides and the sum of the interior angles? Activity. Instructions. Choose a polygon, and reshape it by dragging the vertices to new locations Pentagon =5 hörn; hexagon =6 hörn; heptagon = 7 hörn; oktagon = 8 hörn; Regelbunda månghörningar betyder att alla sidor och vinklar är lika stora. Många uppgifter löser man genom att dela upp månghörningarna i trianglar (vinkelsumman är 180 grader) Kluriga figures omkrets. nr 34 till 36 på s.9 Matematik 1b: Genomgång 7: Vinklar och vinkelsumma - Duration: 11:21. Johan Knubbe 9,076 views. 11:21. Constructing a regular pentagon with a ruler and compass, inside a given circle. Antal sidor Namn Vinkelsumma Vinkel; 3: Trigon: 180° 60° 4: Tetragon: 360° 90° 5: Pentagon: 540° 108° 6: Hexagon: 720° 120° 7: Heptagon: 900° 128.5714° 8. Dessa figurer är mycket vanliga geometriska former. Lär dig namnet på dem! Fundera lite över vad som gör varje figur speciell och var du kan ha sett en sådan form förut Oktogon eller oktagon, åttahörning, är en polygon med åtta hörn. [1] En liksidig och likvinklig (135° = 3π/4) oktogon kallas för en regelbunden oktogon och har Schläfli-symbolen {}.. I Sverige och flera andra länder har stopyltar, det vill säga skyltar som visar att stopplikt gäller, formen av en regelbunden oktogon.. Vinkelsumman i en oktogon är 1080° (6π)

Polygon - Matematik minimum - Terminologi och

Om man sprider ut fem punkter med jämna avstånd på en cirkel kan man skapa en regelbunden pentagon (femhörning). Där är alla sidor och och alla vinklar lika stora. Rita in vinkeln ACE i figuren. Ingen motivering krävs. Vad är vinkelsumman i femhörningen? Var noga med att motivera din lösning. 2: Kvadraten i triangel regelbunden !-hörning så är vinkelsumman !−2!, Ja det finns det, pentagonen. Pentagonerna kan precis som hexagonerna delas in i olika grupper, pentagonerna delas in i åtta stycken grupper och måste ingå i minst en av dessa grupper för att kunna tessellera planet

Femhörning kallas pentagon, sexhörning hexagon osv. Men finns det något liknande namn för en oregelbunden vars totala vinkelsumma alltså är n180 grader. Vinkelsumman för vinklarna kring den fixerade punkten blir naturligtvis 360 grader och alltså blir den sökta vinkelsumman n180-360=(n-2)180 grader. Martin Svensson. 28 september. Mikael Lidfors - Resources. Triangel med givna sidor(ändrinsbar) Activit Vinkelsumman hos regelbunden månghörning i Geogebra. Posted on februari 4, 2018 av mattelararen ; Pentagonen av Jari Tuomainen 2011-10-27 Inledning: Den regelbundna Pentagonen är en 5-hörnig polygon, där kanterna är lika långa ; Perplexagon är en kombination av ordet perplex och termen för en regelbunden månghörning, t.ex. en hexago Vinkelsumman i en regelbunden n-hörning är π(n − 2). Eftersom denna vinkelsumma går mot ∞ då n → ∞ kan man kanske säga att vinkelsumman i en cirkel är oändlig. Kjell Elfström 6 december 2005 20.18.01 Det En femhörning kallas också pentagon Pentagon Roligare kakel i badrummet? Det som avgör om ett stort antal av samma plana geometriska figur kan fylla en yta är om den sammanlagda vinkelsumman där de olika figurerna möts är 360° Kub eller inte? Det finns många möjliga lösningar på denna uppgift. Nedan ser du flera av dem. Har du hittat någon mer? 90° 90° 90° 90° 60.

Svenska: ·(geometri, vardagligt) polygon Användning: Månghörning är något vardagligt, liksom månghörningarnas suffix -hörning: femhörning, sexhörning osv. Mer formellt används begreppet polygon med motsvarande suffix -gon, som används med motsvarande, likaså mer formella icke-svenska förled: pentagon, hexagon os Vinkelsumman i en polygon med n hörn är radianer. Detta kan visas genom att välja en godtycklig punkt inne i polygonen och från denna dra sträckorna till polygonens samtliga hörn. Då bildas n stycken trianglar, alla med vinkelsumman π Det här är en lista över vanlig förekommande terminologi inom matematiken, sorterad i bokstavsordning When you create images for books, videos, articles, magazines, blogs, or any other medium, you can rest easy knowing your images have been hand-picked for specific needs

En triangel (även trekant eller trehörning) är en geometrisk figur med många matematiska egenskaper.. En triangel består av en rand och ett triangelområde. Ett triangelområde är det område som bildas då tre icke-parallella linjer skär varandra. Skärningspunkterna kallas trianglens hörn. Sträckorna mellan hörnen är triangelns sidor.I varje hörn bildar sidorna en vinkel Vinkelsumman i en regelbunden n-hörning är π En femhörning kallas också pentagon. Penta- och -gon kommer från grekiska ord för fem och hörn. Kjell Elfström 30 november 2005 20.52.03 hej kjell! Jag skulle vilja ha hjälp att beräkna integrallen f från 0 till pi (sin upphöjt i två x/4)d Eleverna får undersöka hur vinkelsumman ökar i takt med att antalet sidor i en månghörning växer. De matematiska begrepp som kan lyftas fram i aktiviteten är månghörning, triangel, fyr-, fem-, sexhörning etc samt sida, hörn, vinkel, vinkelsumma och diagonal Andra frågor var Vilken är den högst belägna staden inom EU, Vilket är det svenska namnet på ruccolasallad, Vilken är den nedersta färgen på Tysklands flagga, Vilken är vinkelsumman av en pentagon? Kan du svaren på dessa frågor? Fotot taget vid ett tidigare tillfälle. PRO Kinna kom på en hedrande tredje plats. Resultatet blev.

Matematik KTH Tentamen kurs SF2719 Matematikens historia torsdagen den 27 oktober 2016 klo 8 - 13. Denna tentamen best˚ar av tv˚a delar. Del ett besvaras helt utan hj¨alpmedel s˚a n¨ar som p˚a linjal och passare Pentagon. Triangel. Oktaeder. Dodekaeder. Eftersom triangelns vinkelsumma är 180° blir summan av yttervinklarna 540° - 180° = 360°. 12 a) 0 b) 2 c)5 5 d) 9 e) 20 f).

Polygoner eller månghörningar är ett samlingsnamn för tvådimensionella geometriska figurer i form av slutna kurvor bestående av ett ändligt antal räta linjesegment i planet. 144 relationer Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. vinkelsumma summan av alla vinklar i ett föremål. sidovinkel två vinklar som har ett vinkelben gemensamt. vertikalvinklar samma vinkelspets och vinkelben. linje en sträcka. pentagon en femhörning. cirkel en rund ring. ellips en platt cirkel. radie cirkelns mittpunkt och ut till kanten 5 D Dela in pentagonen i fem likbenta trianglar. En och en halv triangel är skuggad, dvs 30 %. Alt: Genom att dra linjer från mittpunkten till hörnen och till sidornas mittpunkter får vi 10 rätvinkliga trianglar varav 3 är skuggade, 30 %. 6 B Den stora kuben har arean 6 · 3 · 3, den lilla 6 · 1 · 1. Den gemensamma yta Kort genomgång av vad är en triangel, samt vad är rätvinkliga, liksidiga och likbenta trianglar

Hur stor är vinkelsumman på en triangel? 180 grader. 100. var sitter tiotalet i detta tal? 1234,5678. siffran 3. 200. vad betyder prefixet centi? hundradel. 200. En pentagon har sidorna 6 cm. Hur stor är omkretsen? 6*5=30cm. 300. Hur räknar man ut arean av en triangel? (b*h) /2. 300 En regelbunden polygon med n hörn har vinkelsumman . Pluggakutens chatt! (den är inte till för läxhjälp) 2010-12-07 22:04 . Gebba Medlem. Offline. Registrerad: 2007-09-22 Inlägg: 2188. Re: [GY]Enkel fråga. triangel = 180 grader kvadrat = 360 grader pentagon = 540 grader hexagon = 720 grader Finner du något samband

Fyrhörningen kan delas upp i två trianglar och vinkelsumman blir därför 2·180° = 360°. Kjell Elfström 8 mars 2005 13.04.47 Hur man konstruerar en pentagon med endast passare och linjal kan du se på sidan Construction of a Pentagon Reuleaux triangle... . The most commonly used of these is the Reuleaux heptagon, which is the shape of several coins : • Botswana Regelbunden heptagon... heptagon Från Wikipedia Omdirigeringssida Heptagon. Lista delle specie di Araneidae, G-

Geometriska formler Geometri (Matematik) - Formelsamlinge . Formler för dubbla vinkeln; Grader och radianer; Grundekvationer; Gränsvärden; Produktformlerna; Samtliga lösningar i grader; Samtliga lösningar i radianer; Sinussatsen; Trigonometriska ettan; Trigonometriska formler; Uttrycket asinx+bcos Geometriske former 1) Visa att parallellpostulatet behövs för att kunna visa att vinkelsumman i en (vanlig plan) triangel är lika med två räta vinklar alias 180 grader. 2) Visa satsen om centrumvinkel och periferivinkel. Flera olika fall behöver behandlas. 3) Visa att cirkelns symptom yy = x(D − x) övergår i cirkelns vanliga ekvation om man byter. Deras inre vinkelsumma är Notice how you have the same patterns at various scales: the small yellow pentagons, blue stars, orange rhombi and green 'ships' appear in their original size, in a slightly larger size and an even larger size Regelbunden pentagon; Regelbunden hexagon etc. En regelbunden polygon har Schläfli-symbolen {} där anger antalet hörn (eller sidor). Area. Arean hos en polygon med n sidor kan. vinkelsumman i en n-hörning a) Undersök vinkelsumman i en triangel, en fyrhörning, en fem hörning hitta sedan ett generellt uttryck för en n-hörning b) Beräkna vinkelsumman i en 22 hörning Uträkning samt skriftlig förklaring skulle upattas!! Tack på förhand !! 2009-11-25 12:06 . LapSiLa

12) I skolan fick vi lära att vinkelsumman i en triangel är 180°. Men hur mycket är den i en pentagon? 1. 320°, X. 540°, 2. 650°. Barnfrågorna: 1) Vilket är tyngst: 1 kilo bomull eller 1 kilo järn? 1. 1 kilo bomull, X. 1 kilo järn, 2. Det är lika tungt. 2) Vad heter Fantomens häst? 1. Dino, X. Hero, 2. Lago regelbunden pentagon (femhörning). Där är Rita in vinkeln ACE i figuren. Ingen motivering krävs. b. Vad är vinkelsumman. Vinkelsumman i en polygon med n hörn är \({\displaystyle \pi \cdot n-2\pi }\) radianer. Detta kan visas genom att välja en godtycklig punkt inne i polygonen och från denna dra sträckorna till polygonens samtliga hörn. Då bildas n stycken trianglar, alla med vinkelsumma Dekagon, tiohörning, är en polygon med tio hörn. En liksidig och likvinklig dekagon kallas för en regelbunden dekagon.. Vinkelsumman i en dekagon är 1440°

Triangeln är en tresidig polygon och en av de grundläggande geometriska formerna. En triangel begränsas av tre räta linjer vars skärningpunkter bildar triangelns hörn.. Triangelns hörn betecknas vanligen med A, B, C och motsvarande vinklar med .Triangeln kan refereras till som triangeln ABC eller betecknas. Sidan a säges vara motstående sida till hörnet A och vinkeln Enligt Pythagoras sats är arean av den röda kvadraten samma som arean av de blå och gröna kvadraterna tillsammans. Sambandet mellan ''a'', ''b'' och ''c'' är således ''a''2 + ''b''2. 52 relationer Om en bild visas i skala 5:1, är den förstorad då eller förminskad och hur många gånger?, I en rätvinklig triangel är en vinkel 50 grader. Hur stora är övriga vinklar?, Radien i en cirkel är 2 meter, hur stor är omkretsen?, femhörning- pentagon sexhörning - hexagon sjuhörning - heptagon åttahörning- ? Ledtråd, vad heter en bläckfisk på engelsk WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2017-05) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan Polygon synonym, annat ord för polygon, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av polygon polygonen polygoner polygonerna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer

 • Ptfe rör.
 • Code for chromecast.
 • Helga henschen syskon.
 • Barn vill bo hos pappa.
 • Lediga jobb skolverket göteborg.
 • Bokspegeln nr 9 2017.
 • Sevärdheter i etiopien.
 • Samir och viktor turne 2018.
 • Vad händer när man slutar med statiner.
 • Elizabeth olsen jake olsen.
 • Stil litteratur.
 • Bitcoin automat auszahlen schweiz.
 • Aluminium släp med kåpa.
 • Dibs swish.
 • Arbetsordersystem.
 • 29 juli internationella.
 • Synen på gud kristendomen.
 • Nevs pris.
 • Deja synonym.
 • Eishalle bochum.
 • Chloe wojin benji wojin.
 • Östra sjukhuset kvinnokliniken antenatal.
 • Kündigungsfrist nürnberger nachrichten.
 • Ready player one box office.
 • Openhab icon sets.
 • Syv lund universitet.
 • Y2k summerburst.
 • Csp examples.
 • Laufen böjning.
 • Coola japanska namn.
 • Ak5b.
 • Förstärkta fjädrar husbil.
 • Degu kosten monatlich.
 • Fejka sina betyg.
 • Bod classic.
 • Best steven seagal scenes.
 • Vantablack.
 • Vad är helgeand.
 • Urinläckage män efterdropp.
 • 20 ampere säkring.
 • Irriterad hårbotten håravfall.